Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Zwroty i Reklamacje
 1. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni.
  2. Termin odstąpienia od umowy nie może być dłuższy, niż 14 dni od momentu, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy. Dotyczy to również sytuacji, gdy osoba trzecia, wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie tych rzeczy.
  3. Aby Kupujący odstąpił od umowy, wymagane jest wypełnienie Formularza Zwrotów, który został dołączony do każdej paczki z zamówieniem. Należy go starannie wypełnić oraz zwrócić paczkę na adres PRZEDPEŁSCY RACING PAWEŁ PRZEDPEŁSKI, ul. Konwaliowa 8, 87-162 Lubicz Dolny. 

   Formularz Zwrotu Towaru


  4. Dla informacji Sprzedającego, mile widziana informacja na temat przyczyny zwrotu, a co za tym idzie odstąpienia od umowy.
  5. W przypadku prawa do odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia pierwszej paczki do Kupującego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu otrzymania towaru zwrotu, którego dotyczy odstąpienie od umowy przez Kupującego.
  6. Zwrot środków z tytułu odstąpienia od umowy zostanie dokonany tymi samymi metodami płatności, które widnieją w metodach płatności. Wyjątkiem jest sytuacja, w której kupujący wyraził zgodę na inne rozwiązanie.
  7. W przypadku zwrotu zamówienia koszt dostarczenia towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący.
  8. W przypadku wymiany towaru na inny, o tej samej wartości koszt dostarczenia towaru do Sprzedającego ponosi Sprzedający.
  9. Rzeczy, obuwie, czy akcesoria należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy w możliwie, jak najszybciej w terminie, nie dłuższym, niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Wszystkie ustalenia widniejące w regulaminie zostaną zachowane, gdy zamówienie zostanie zwrócone przed upływem 14 dni.
  10. Zwrotu towaru należy dokonać na adres sklepu PRZEDPEŁSCY RACING PAWEŁ PRZEDPEŁSKI, ul. Konwaliowa 8, 87-162 Lubicz Dolny.
  11. Towar (zamówienie) odsyłany przez Kupującego powinien być w nienaruszonym, nienagannym stanie. Nie może posiadać żadnych śladów użytkowania, plam, zabrudzeń, czy zapachów. Produkt należy zwrócić w stanie oryginalnym, łącznie z wszystkimi metkami oraz zawieszkami.
  12. Dodatkowo do zwracanego produktu prosimy dołączyć wypełniony oraz podpisany formularz zwrotu/wymiany. Produkt powinien być zapakowany w tak staranny sposób, aby wyeliminować powstanie ewentualnych uszkodzeń, czy naruszeń paczki w trakcie transportu.
  13. Zwrot pieniędzy dokonywany jest na wskazany w formularzu zawrotu numer konta bankowego.

  VIII. Wymiana

  1. W celu wymiany towaru prosimy o kontakt mailowy poprzez adres przedpelski.marketing@gmail.com lub telefoniczny po numer +48 505 958 308
  2. Nastąpi wtedy sprawdzenie dostępności produktów wchodzących w skład wymiany.
  3. Koszty wynikającego z odesłania produktów ponoszone są przez Kupującego.
  4. Koszty kolejnej wysyłki związanej z wymienionymi produktami ponoszone są przez Sprzedającego.
  5. Reklamacje
  6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne towaru, które określone są w art.556, a następnie Kodeksu Cywilnego.
  7. Wadą fizyczną towaru nazywamy jej niezgodność, co do zawieranej umowy. Wadą nazywamy towar, który nie posiada odpowiednich, przedstawionych na sklepie Sprzedającego właściwości, nie nadaje się do celu, o który sprzedający informował. Produkt posiadający wadę fizyczną, to również taki, który został sprzedany Kupującemu w stanie niekompletnym. 3. O wadzie prawnej towaru jest mowa wówczas, kiedy produkt stanowi wartość osoby trzeciej lub jest w obciążony prawem osoby trzeciej. Jest ona wynikiem decyzji postanowienia właściwego organu.
  8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę towaru jeżeli zostanie ona potwierdzona w okresie 2 lat od dnia jego wydania/odbioru.
  9. Jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania/wysłania towaru, podejrzewa się, że jej przyczyna istniała w chwili wydania/odbioru towaru przez Kupującego.
  10. Sprzedający nie ponosi winy z tytułu rękojmi, w momencie gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. Produkty, z powodu wady były sprzedawane po obniżonej cenie lub w specjalnej łączonej promocji. Produkt nie podlega wówczas reklamacji.
  11. Kupujący ma prawo żądać w ramach reklamacji : - odstąpienia od umowy, - wymiany towaru na nowy, - naprawy zakupionego towaru, - obniżenia ceny. Kupujący nie ma prawa odstąpić od umowy w momencie, kiedy wada jest nieistotna lub nieuzasadniona.
  12. W momencie, kiedy Kupujący wymaga wymiany produktów lub jego naprawy, Sprzedający ma prawo odmówić jego żądania. Takie prawo przysługuje, jeżeli naprawa lub poprawa stanu z wadliwego na odpowiedni jest niemożliwa lub wymagałaby poniesienia nadmiernych kosztów w porównaniu z zaproponowaniem rozwiązania „trzeciego”. W momencie odmowy Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie („trzecie”).
  13. Kupujący nie ma prawa żądać odstąpienia od umowy w momencie, kiedy wada ma charakter nieistotny. Ma za to prawo do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny w przypadku, gdy wada jest zauważalna. Kupujący powinien określić wartość, o jaką ma zostać obniżona cena.
  14. Cena w przypadku akceptacji, powinna zostać obniżona zgodnie z proporcją istotności wspomnianej wady w skali całego produktu.
  15. Do każdej paczki Sprzedający dołącza formularz zwrotu, który powinien posłużyć również jako formularz reklamacyjny. Skorzystanie z formularza w momencie składanie reklamacji ułatwi rozpoznanie przyczyny oraz przyspieszy proces reklamacyjny.
  16. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej za pomocą wymienionego formularza oraz odesłana na adres PRZEDPEŁSCY RACING PAWEŁ PRZEDPEŁSKI, ul. Konwaliowa 8, 87-162 Lubicz Dolny.
  17. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanych produktów na w/w adres. Sprzedający zobowiązany jest do wysłania kuriera do Kupującego, co oznacza jednocześnie, że koszt odesłania reklamowanego produktu jest po stronie Sprzedającego.
  18. Sprzedający zobowiązuje się to rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  19. W momencie, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sprzedający deklaruje się do wymiany wadliwego towaru na nowy, bądź usunięcie wady w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
  20. W momencie odstąpienia od umowy lub żądania wymiany produktów na nowy(wolny od uszkodzeń), Kupujący zobowiązany jest dostarczyć uszkodzony towar na wskazany w punkcie 12 adres. W przypadku odstąpienia od umowy, koszt dostarczenia towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący. W przypadku wymiany towaru, koszt dostarczenia towaru do Sprzedającego ponosi Sprzedający.
  21. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odstąpienia od umowy, Sprzedający zobowiązany jest do wzoru płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. Sprzedający ma prawo do wstrzymania zwrotu środków do momentu otrzymania zwracanego produktu.
  22. W sytuacji uwzględnienia reklamacji przez Sprzedającego z żądaniem obniżenia ceny przez Kupującego, Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu odpowiedniej kwoty w terminie 7 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.
  23. Sprzedający nie rozpatruje reklamacji produktów uargumentowanych o różnice w parametrach technicznych, odcieniach kolorów, rozdzielczości grafik naniesionych na produktu. Różnice mogą być spowodowane różnymi ustawieniami monitora komputerowego, czy ekranu smartphona. Na argumenty związane z w/w czynnikami Sprzedający nie dokonuje wymian zakupionych produktów.
  24. Świadczenie usług drogą elektroniczną
  25. Usługodawca PRZEDPEŁSCY RACING PAWEŁ PRZEDPEŁSKI świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego przedpelskishop.pl poniższe usługi elektroniczne: - stworzenie oraz prowadzenie Konta w sklepie internetowym przedpelskishop.pl - umożliwienie złożenia zamówienia w sklepie internetowym przedpelskishop.pl.
  26. Prowadzenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest darmowe.
  27. Umowa o prowadzeniu Usług Elektronicznych, które polegają na prowadzeniu konta użytkownika w sklepie internetowym przedpelskishop.pl zostaje zwarte na czas nieoznaczony.
  28. Umowa, która polega na umożliwieniu złożenia zamówienia w sklepie przedpelskishop.pl zawierana jest na czas oznaczony. Tzn., że powoduje ona rozwiązanie z chwilą złożenia zamówienia lub zaprzestanie złożenia zamówienia przez Usługobiorcę (Kupującego)
  29. Usługodawca zaleca poniższe wymagania techniczne oraz współprace z systemami teleinformatycznymi : komputer stacjonarny lub laptop z dostępem do internetu oraz poczty elektronicznej. Zaleca się korzystanie z jednej z przeglądarek : Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z obsługą Java Script i cookies lub Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Rekomendowana rozdzielczość monitora to 1280x1024 pikseli.
  30. Usługobiorca (Kupujący) zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego przedpelskishop.pl zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z prawem oraz dobrymi obyczajami. Z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw do własności intelektualnej osób trzecich.
  31. Kupujący(usługobiorca) zobowiązuje się do przestrzegania zakazu o dostarczeniu treści o charakterze bezprawnym. Usługodawca stanowczo zabrania korzystania z usług elektronicznych w sposób zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego przedpelskishop.pl Zabrania umieszczania w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
  32. Usługobiorca (kupujący) ma prawo złożyć reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pomocą sklepu internetowego przedpelskishop.pl za pomocą : - wysłania wiadomości e-mail na adres sklepu marketing.przedpelski@gmail.com lub, - wysłania pisma na adres : PRZEDPEŁSCY RACING PAWEŁ PRZEDPEŁSKI, ul. Konwaliowa 8, 87-162 Lubicz Dolny. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzeć reklamację w terminie 14 dni od momentu jej złożenia.
  33. Kupujący (usługobiorca) ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym dotyczącą świadczenia przez Sprzedającego (usługodawca) usługi elektronicznej w postaci ciągłej w każdym czasie. Wypowiedzenie może nastąpić bez wskazywania powodu. Aby ono miało miejsce należy przesłać stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej sklepu: przedpelski.marketing@gmail.com lub w formie pisemnej na PRZEDPEŁSCY RACING PAWEŁ PRZEDPEŁSKI, ul. Konwaliowa 8, 87-162 Lubicz Dolny.
  34. Sprzedający (usługodawca) ma prawo wypowiedzieć bezterminową umowę dotyczącą świadczenia Usług elektronicznych w przypadku gdy Kupujący (usługobiorca) notorycznie narusza regulamin, jest wulgarny, dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Po jednokrotnym, nieprzynoszącym skutku wezwaniu do zaprzestania umieszczania w/w treści usługodawca oświadcza wolę o wypowiedzeniu, które obowiązuję po 7 dniach od jego przedstawienia / przesłania.
  35. Istnieje możliwość rozwiązania umowy za porozumiem stron. Usługodawca (Sprzedający) oraz Usługobiorca (Kupujący) mogą rozwiązać umowę drogą elektroniczną w dowolnym momencie.
  36. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług elektronicznych, które w tym przypadku zawarte są na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń otrzymanych przez obie strony w trakcie trwania Umowy.
  37. Sprzedający (Usługodawca) jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi ws. reklamacji na podany przez Kupującego (Usługobiorcę) adres mailowy lub, w inny, dogodny dla obu stron sposób.
  38. Polityka prywatności
  39. Administratorem danych osobowych jest PRZEDPEŁSCY RACING PAWEŁ PRZEDPEŁSKI, ul. Konwaliowa 8, 87-162 Lubicz Dolny. ???
  40. Dane osobowe, które Kupujący podaje w formularzach traktowane są jako poufne i nie są one widoczne dla osób nieuprawionych.
  41. Administrator przetwarza dane osobowe klientów: nazwę użytkownika, imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, adres IP.
  42. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ochronie danych osobowych, polityką prywatności w zakresie oraz celu koniecznym do nawiązania, sformułowania treści umowy, zmiany lub jej rozwiązania oraz poprawnej realizacji umowy; w zakresie i w celu koniecznym do realizacji uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw oraz wolności osoby, której dane obejmują; w ramach i celu zgodnym ze zgodą wyrażaną przez Kupującego.
  43. Wszystkie osoby, których dane obejmują mają prawo dostępu do danych, ich usunięcia, sprostowania, sprzeciwu, ograniczenia w ich przetwarzaniu, czy prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  44. Wiadomości do osoby zajmującej się nadzorem przetwarzanych danych osobowych w Dispeed należy kierować na adres : ????
  45. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Kupującego również po rozwiązaniu Umowy lub cofnięcia zgody w zakresie i w celach dochodzenia ewentualnych roszczeń przed wyznaczonym sądem lub w momencie, gdy prawo krajowe, unijne lub międzynarodowe obliguje nas do retencji danych.
  46. Usługodawca ma prawo do upowszechniania danych osobowych Użytkownika oraz pozostałych jego danych podmiotom upoważnionym w oparciu o właściwe przepisy prawa np. organom ścigania.
  47. Usunięcie danych osobowych jest możliwe w momencie cofnięcia zgody lub wniesienia prawnie dozwolonego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  48. Usługodawca (Sprzedający) nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, niż te, które są do tego upoważnione w oparciu o właściwe przepisy prawa.
  49. Dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie przez osoby, które zostały do tego upoważnione lub silnie z nami współpracującymi.
  50. Posiadamy wysokiej jakości bariery dostępu oraz wzmożoną kontrolę dostępu, dzięki czemu dane Usługobiorcy są bezpieczne, a możliwości ich udostępnienia osoba trzecim są stale minimalizowane.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl